Viktigt: Bra inomhusklimat på jobbet

Det finns flera anledningar till varför det är viktigt att ha ett bra inomhusklimat på jobbet. Här är några av de viktigaste:

  1. Hälsa och trivsel: Ett bra inomhusklimat kan bidra till att förbättra hälsan och trivseln hos de anställda på arbetsplatsen. Genom att ha en bekväm temperatur och luftfuktighet samt god luftkvalitet kan man undvika hälsoproblem som huvudvärk, trötthet och irritation i ögon och näsa.
  2. Produktivitet: Ett bra inomhusklimat kan också förbättra produktiviteten hos de anställda. Studier visar att människor som arbetar i en bekväm temperatur och god luftkvalitet presterar bättre och är mer fokuserade än de som arbetar i ett dåligt inomhusklimat.
  3. Sjukfrånvaro: Genom att ha ett bra inomhusklimat kan man minska risken för sjukdomar och därmed minska sjukfrånvaron på arbetsplatsen. Luftkvaliteten är särskilt viktig för att undvika spridning av virus och bakterier som kan leda till sjukdomar.
  4. Energibesparing: Ett bra inomhusklimat behöver inte vara dyrt. Genom att ha rätt temperatur och luftfuktighet kan man minska behovet av uppvärmning och kylning, vilket kan spara energi och pengar på lång sikt.

Ett bra inomhusklimat på jobbet kan bidra till ökad hälsa, trivsel, produktivitet och minska sjukfrånvaro och energikostnader. Det är därför viktigt att ha rätt ventilation, temperatur, luftfuktighet och luftkvalitet på arbetsplatsen.

Det ska vara en bekväm, hälsosam och säker miljö för de anställda att arbeta i. Det är viktigt att ha rätt ventilation, temperatur, luftfuktighet, luftkvalitet och ljudnivå för att skapa en produktiv, trevlig och trivsam arbetsmiljö.

Relaterad information
OVK-besiktning (Obligatorisk ventilationskontroll)
Energideklarationen