Fuktutredning & fuktskador

Så undviker du fuktskador och mögel i hus. 

Om du har dålig inomhusluft hemma beror det ofta på fukt samt dålig ventilation. Det kan självklart finnas andra orsaker också, exempelvis felaktigt byggnadsmaterial.  I denna artikeln listar vi relevant information om fukt, fuktskador samt vanliga delar av ett hus som kan drabbas av detta. Om du misstänker att du har mögel eller fuktskador hemma så rekommenderar vi dig att beställa en fuktutredning omedelbart.

Taket

Ett trasigt tak är ofta en vanlig orsak till att man får fuktskador i huset. Ibland kan det vara en liten skada på taket som orsakar större fuktskador på andra ställen i ditt hus. Taket är ändå, tillsammans med fassaden, det som skyddar husets inre delar från nederbörd och temperaturskillnader.

Vinden

Om man får fukt på vinden kan det sätta sig i både isolering och i trät. Det i sin tur kan leda till mögel. Vanligtvis brukar dessa skador drabba yttertakets insida och takbjälkar. 

Om du har fuktskador är det väldigt viktigt att identifera varifrån de kommer. Därför rekommenderar vi alltid att beställa en fuktutredning om du misstänker att det finns mögel i ditt hus.

Badrum

En stor del av mögel och fuktskador inträffar i våtrum (badrum & tvättstuga). Det är nästan fyra av tio fuktskador i Sverige som uppstår i just badrummet. Om du misstänkter mögel i ditt badrum så är det bättre att åtgärda det direkt för att minska risken för spridning till andra ytor och delar av huset.

Fönster och fasad

Tillsammans med taket är fönstren och fasaden det som skyddar husets inre delar från väder och vind. Det är husets stomme som skyddar innerväggar och stommar mot röta och mögel. Ta alltid hand om er fasad och era fönster. Misstänker ni fuktskador här bör ni göra en fuktutredning omedelbart. 

Beställ fuktutredning – säkra före det osäkra

Detta var bara några exempel på delar i ett hus där det kan uppstå fuktskador och mögel. Det är självklart viktigt att kontinuerligt undersöka ert hus för att undvika mögel och fuktskador. Om ni skulle misstänka något (fläckar av mögel eller en frän lukt) så bör ni omgående beställa en fuktutredning. På så sätt kan en besiktningsman gå igenom huset och identifiera eventuella fuktskador samt komma med åtgärdsförslag. 

Fuktskador och mögel är viktiga att hitta och motverka tiidgt så att de inte hinner sprida sig till andra delar av ert hus.

 

____

Behöver ert företag hjälp med att ranka högre organiskt på Google? Läs mer om SEO (sökmotoroptimering) här