Hög tid för radonmätning

Radonsäsongen pågår för fullt och det är dags att beställa dosor för radonmätning. Med våra mätpaket kan du väldigt enkelt göra en långtidsmätning som ger ett tillförlitligt årsmedelvärde.

Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. I bostäder och i lokaler för allmänna ändamål gäller gränsvärdet 200 Bq/m3 som årsmedelvärde för radonhalten. Långvarig exponering av förhöjd radonhalt ökar risken att drabbas av lungcancer. I Sverige orsakar radon cirka 500 lungcancerfall varje år enligt Strålsäkerhetsmyndigheten och är näst efter rökning den vanligaste orsaken till lungcancer. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att det finns cirka 400 000 bostäder i Sverige som har högre radonhalt än 200 bq/m3.

Att mäta är enkelt
En långtidsmätning är det säkraste sättet att mäta radon på och och ger ett tillförlitligt årsmedelvärde. Långtidsmätningen ska genomföras i minst 60 dagar under eldningsäsongen (1 oktober till 30 april). Att mäta själv är enkelt! Beställ radondosor för villa, lägenhet eller arbetsplats. Placera ut dosorna enligt medföljande anvisningar. När perioden för mätning är slut skickar du tillbaka dosorna. Efter cirka en vecka får du en ackrediterad mätrapport som visar om det finns förhöjda radonhalter eller inte.

Då är det bra att göra en radonmätning

  • vid husköp eller försäljning av bostad
  • vid om- eller tillbyggnation
  • vid ändringar i ventilation- eller uppvärmningssystemet
  • vid husbygge, om inte husgrunden byggts tillräckligt tät mot marken kan det läcka in markradon.
  • om det har gått mer än 10 år sedan den senaste radonmätningen
  • om du tror att det finns radon

Radonhalter över 200 Bq/m3 behöver åtgärdas
Om det finns förhöjda radonhalter är det viktigt att få hjälp med att hitta orsaken och ta till lämpliga åtgärder. Åtgärder kan till exempel vara att öka luftomsättningen, täta eller isolera. Radon i hushållsvattnet kan tas bort genom att lufta vattnet eller använda ett kolfilter.

Mer information om radonbesiktning
Mer information om radonsanering

Beställ radonmätare här!

Relaterade länkar
Radonmätning Tyskland – Radonmessung Deutschland