Currently browsing tag

utvecklande ledarskap

Freddie Larsson erbjuder Mentor, mentorskap & mentorprogram

Mentorskap vs traditionell ledarskapsutbildning

Organisationer kastar sina utbildningspengar i sjön! Många organisationer låter chefer gå ledarskapsutbildningar i tron om att de ska ge en positiv effekt på verksamheten. Så fel och så slösaktigt. Istället borde företag och organisationer använda sig av mentorskapet. Sluta med generella ledarskapsutbildningar och anlita istället en mentor som ger långsiktiga effekter …

Citat som har påverkat min ledarskapsbok Kan jag så kan du

Citat om chef & ledarskap

Citat om chef & ledarskap Här har jag samlat vad jag anser är de 10 mest intressanta och tankeväckande citaten om ledarskap.Ett citat är ett exakt återgivande av vad någon har sagt eller skrivit, till skillnad från ett referat, som är ett återgivande med andra formuleringar. Läs också mina läsares kommentarer …

Chefen = Projektledare & Förändringsledare

Rollerna projektledare & förändringsledare kommer att giftas ihop över tiden kanske kommer det heta något annat i framtiden, varför inte ”verksamhetsleverantör”. Jag förstår att projektledare har fokus på slutanvändare, intressenter och mottagare i sina projekt, det har vi lärt oss och utbildats inom sedan projektledaren såg dagens ljus. Mina tankar handlar …

Freddie Larsson ledarskapsutvecklare och föreläsare

Den självspeglande ledaren

Den självspeglande ledaren är framtiden Det finns bara ett sätt att leda och det är genom dig själv. Att utgå från dina egna känslor, erfarenheter, kunskaper och värderingar har inget med ledarstilar att göra utan hur du är som person och hur du uppfattar förhållanden (den självspeglande ledaren). Jag menar …