Currently browsing tag

nybörjare chef

Kanomodellen för att förstå sina medarbetare

Vet du vad dina medarbetare förväntar sig av dig – Kanomodellen För att öka din medvetenhet i ämnet ”nöjda” medarbetare och tillfredsställelse är Kanomodellen till stor hjälp. Modellen utvecklades på 80 talet av Japanen Noriaki Kano. Kanomodellen illustrerar hur tillfredsställelsen hos en person, medarbetare eller kund påverkas utifrån dennes förväntningar …

bok för nya chefer och ledare

Bokrecension – Av Cecilia Rönn – Kan jag så kan du

Valda delar ur Cecilia Rönns bokrecension Han pratar i boken ”kan jag så kan du” om det självspeglande ledarskapet. Om de 4 själven, självinsikt, självkänsla, självacceptans och självdisciplin. Enligt min åsikt så är det väldigt sunda och ”självklara” saker han tar upp. Han gör många liknelser med sig själv i boken …