Currently browsing tag

mentorprogram unga människor

Mentor ger kunskap och stöd

De 3 viktigaste kompetenserna hos mentorn

De 3 viktigaste kompetenserna hos mentorn Jag får en hel del frågor om vilka kunskaper och kompetenser en mentor behöver ha för att lyckas, från adepter kommer ofta frågor om hur man vet om en person är lämpad som mentor eller inte. Som stöd i dessa frågor har jag listat …

Förändringsledning med Freddie Larsson

Mentorskap & mentor för ungdomar & unga människor

Mentorskap & mentor för ungdomar & unga människor Ungdomarna i dag måste klara av mycket mer personliga och sociala påfrestningar än någon tidigare generation av ungdomar. Tidiga insatser genom en strukturerad mentor-relation tror vi på Larsson & Co kan ge ungdomarna de verktyg och stöd de behöver för att effektivt …