Currently browsing tag

lyckas som chef

Kanomodellen för att förstå sina medarbetare

Vet du vad dina medarbetare förväntar sig av dig – Kanomodellen För att öka din medvetenhet i ämnet ”nöjda” medarbetare och tillfredsställelse är Kanomodellen till stor hjälp. Modellen utvecklades på 80 talet av Japanen Noriaki Kano. Kanomodellen illustrerar hur tillfredsställelsen hos en person, medarbetare eller kund påverkas utifrån dennes förväntningar …