Currently browsing tag

ledare chef

Vad gör en bra chef

Vad utmärker en bra chef & ledare

Vad utmärker en bra chef och ledare? Varje ledarposition och chefsroll kräver sin egen unika uppsättning kunskaper & färdigheter. Saker som nödvändigtvis inte är överförbara. Alltför ofta ser man att chefsbefordringar av bästa tekniker eller kundansvarig (o.d.) misslyckas då personen egentligen inte är lämpad att fylla chefsrollen. Det är snarare …

Ledaren lyssnar inte bara hör

En ledare lyssnar, inte bara hör

 En ledare lyssnar, inte bara hör Det är i de små sakerna ledarskapet ligger, i detaljerna, våga ”lyssna” mellan raderna! En kollega på HR-avdelningen ansvarade för en arbetsgrupp som hade i uppgift att öka NMI till 90 % (nöjd medarbetar index). En kollega på HR-avdelningen ansvarade för en arbetsgrupp som …

En bra mentor har ingen egen agenda.

Ledarskap och självkänsla

Ledarskap och självkänsla Det är skillnad på självkänsla och självförtroende. En framgångsrik ledare har god självkänsla. Vad utmärker en ledare med god självkänsla? Utmärkande för ledare med god självkänsla är att de inte slösar energi på sådant som de ändå inte kan påverka och att de inte tar situationer personligt. Det finns en …