Currently browsing tag

hitta mentor

Rollerna Chef och ledare

Rollerna Chef och ledare

Det är enklare att vara chef än ledare Vd:n var chef men inte ledare. Det är några år sedan nu, jag mins att hans ledningsgruppsmöten var utformade helt utifrån hans behov av rapportering. Utrymme för diskussion och dialog var nästintill obefintlig. Jag har sällan skådat ett sådant kontrollbehov hos en …

En bra mentor har ingen egen agenda.

Hur är en bra mentor?

Hur är en bra mentor? En mentor är en erfaren person som ger information, råd, stöd och uppmuntran till en annan person. En mentor leder och styr med hjälp av att vara ett gott exempel, bl.a. genom hans / hennes kompetens och erfarenhet. enkelt uttryckt är en mentor en person du kan lära …