Currently browsing tag

det självspeglande ledarskapet

Ledaren lyssnar inte bara hör

En ledare lyssnar, inte bara hör

 En ledare lyssnar, inte bara hör Det är i de små sakerna ledarskapet ligger, i detaljerna, våga ”lyssna” mellan raderna! En kollega på HR-avdelningen ansvarade för en arbetsgrupp som hade i uppgift att öka NMI till 90 % (nöjd medarbetar index). En kollega på HR-avdelningen ansvarade för en arbetsgrupp som …