Currently browsing tag

det situationsanpassade ledarskapet

Situationsanpassat ledarskap, därför fungerar det inte!

Det är dags att pensionera situationsanpassat ledarskap Kan det vara så att den förhärskande ledarskapsläran – Det situationsanpassade ledarskapet har gjort sitt? I över 50 år har situationsanpassat ledarskap varit den mest etablerade och omtalade ledarskapsläran. Men allt har sin tid, även situationsanpassat ledarskap. Det situationsanpassade ledarskapet har sin grund i …