Currently browsing tag

chef & ledare

Freddie Larsson ledarskapsutvecklare och föreläsare

Den självspeglande ledaren

Den självspeglande ledaren är framtiden Det finns bara ett sätt att leda och det är genom dig själv. Att utgå från dina egna känslor, erfarenheter, kunskaper och värderingar har inget med ledarstilar att göra utan hur du är som person och hur du uppfattar förhållanden (den självspeglande ledaren). Jag menar …

Situationsanpassat ledarskap, därför fungerar det inte!

Det är dags att pensionera situationsanpassat ledarskap Kan det vara så att den förhärskande ledarskapsläran – Det situationsanpassade ledarskapet har gjort sitt? I över 50 år har situationsanpassat ledarskap varit den mest etablerade och omtalade ledarskapsläran. Men allt har sin tid, även situationsanpassat ledarskap. Det situationsanpassade ledarskapet har sin grund i …

Bra eller dålig ledare – Finns de?

Det är en myt att du är en bra eller dålig ledare… Antingen är du en ledare eller så är du det inte, i och med det finns det inte heller några bra eller dåliga ledare utan ”bara” ledare. Ett ledarskap kan du varken ta eller bli tilldelad, ett ledarskap …