Currently browsing tag

adept

Mentorskap inom Fortune 500-företagen

Därför använder Fortune 500-företagen mentorskap Framgångsrika företag stora som små använder mentorskap för att hantera mänskliga resursutmaningar så som förmågan att behålla anställda, exekvera utvecklingsplaner och förbättra arbetskraftens produktivitet. I själva verket är mentorskap på uppgång med så många som 71 procent av alla Fortune 500-företag som erbjuder professionella mentorprogram till …

Förändringsledning med Freddie Larsson

Mentorskap & mentor för ungdomar & unga människor

Mentorskap & mentor för ungdomar & unga människor Ungdomarna i dag måste klara av mycket mer personliga och sociala påfrestningar än någon tidigare generation av ungdomar. Tidiga insatser genom en strukturerad mentor-relation tror vi på Larsson & Co kan ge ungdomarna de verktyg och stöd de behöver för att effektivt …