Currently browsing category

Självspeglande ledarskap

Verksamhetsplanering – att tänka på

Verksamhetsplanering –  A&O Ledaregenskaper i alla ära men kan du inte förmå din verksamhet att nå uppsatta mål och leverera förväntat resultat måste du naturligtvis fråga dig varför. Många gånger ligger svaret i en undermålig verksamhetsplanering. Planera, förankra, följa upp och åtgärda är fyra fundamentala arbetsuppgifter som tillsammans ger en styrning …

Skapa gemenskap genom personalmannaskap

Jag kallar det Personalmannaskap

Återhållsamma chefer får återhållsamma medarbetare När du arbetar med din personal i avseende att nå ett bättre resultat och en ökad effektivitet behöver du ta hänsyn till en mängd saker. Det kan vara verksamhetsmål, problemlösning, informationshantering, konflikthantering men också något annat, något jag har valt att kalla personalmannaskap. Det är …