Mentor

Mentor som stöd i din vardag

Hjälp på vägen

Freddie Larsson erbjuder Mentor, mentorskap & mentorprogram

Söker du mentor? Gå med i mitt mentorprogram

Jag, Freddie Larsson, har varit mentor åt många individer, företagare och chefer. Under femton år har jag hjälpt personer i olika yrkesroller att hitta sin väg och sitt personliga sätt att agera. Nya chefer, mellanchefer eller grundare av företag – alla har vi ibland behov av vägledning.

Hur går det till?

Som mentor finns jag till för dig under en längre tid, t.ex. under ett år. Då kan du som adept verkligen förankra dina kunskaper och pröva dem i praktiken. Vi arbetar helt individanpassat, utifrån din situation och dina behov. Grunden för stödet är den personliga relationen mellan oss!

Välkommen att kontakta mig för mer information!

Jag hjälper er att etablera ert eget internt mentorprogram

Ser ni behovet av ett eget mentorprogram för att stötta era medarbetar/medlemmar intern hjälper gärna till med denna etablering. Jag har standardiserade procedurer, verktyg och processer för att etablera ett givande program för organisationer. Hör av dig så kan jag berätta mer.

Historia

Ordet Mentor kommer från författaren Homeros’ och hans verk Odyssén. Mentor var mannen som Odysseus under sina irrfärder anförtrodde att ta hand om sitt hus och uppfostra sin son Telemachos. I mitt mentorprogram erbjuder jag ett konfidentiellt, professionellt och personligt stöd utifrån ditt (adeptens) behov och situation.

Läs min handbok för ett lyckat mentorskap

Därför är mentorskap bättre än traditionell ledarskapsutbildning

  • Till skillnad från de flesta ledarskapsutbildningar så pågår mentorskapet över en längre tid, som minst 6 månader men vanligtvis 1 år. Det ger flera fördelar. Bl.a. att kunskapsförankringen blir djupare och mer permanent, adepten får en möjlighet att praktisera sina nya kunskaper i verkligheten under en längre tid, den personliga relationen mellan adept och mentor borgar för en öppen och ärlig dialog vilket är en förutsättning för att lärande och utveckling ska bli individanpassad. Den faktiska effekten blir därmed mer långsiktig än genom klassisk utbildning.
  • Mentorskapet utvecklar inte bara adepten som individ utan även adeptens organisation. Organisationen som adepten utövar sina nya kunskaper i får direkt skörda frukterna av stödet adepten får.  Jag har varit mentor till flera personer som har haft en central roll i sina organisationer, mina råd och vägledning kan kopplas till en direkt effekt på adeptens organisationsutveckling.
  • Med utgångspunkten att mentorn inte ska vara från samma organisation, iallafall inte inom samma yrkesroll som adepten skapas det nya infallsvinklar. Infallsvinklar från andra människor, verksamheter, branscher och världar.
  • Ett mentorskap är mer ekonomiskt effektivt än traditionell utbildning och utbildningsprogram. Eftersom att stödet är helt individanpassat och utgår helt och hållet från adeptens vardag får adepten just det stöd han eller hon behöver för stunden. Alltså möjliggör mentorskapet ett anpassat lärande under kontrollerade former och över tiden. Det ger inte en allmängillting utbildning.
  • Mentorns nätverk blir adeptens. En adept kan spara många års hårt nätverkande och dörröppnande genom att introduceras av sin mentor.

Freddie Larsson  – Mentor, Coach & Ledarskapsutvecklare

Mitt mentorskap bygger på att skapa en positiv och konstruktiv atmosfär som skapar en känsla av ”kan han så kan jag”.
Jag strävar hela tiden efter att göra det svåra enkelt och komma med konkreta exempel som kan skapa insikt. Jag har inte rollen orakel, det vill säga att jag inte har svaren på alla frågor. En mentor ska istället skapa förutsättningarna för adepten att finna sina egna svar. En mentor ställer därför fler frågor än han besvarar.

 

Mentorskapets framgångsfaktorer

Framgången av ett mentorskap beror i stor del på relationen mellan de två inblandade personerna. Tre framgångsfaktorer är:

  • Personkemin måste stämma – Innan mentorskapet börjar är det viktigt att se till att båda parterna delar värden och har en grundläggande förståelse för varandra.
  • Tydliggör förväntningarna – Under första mötet tydliggörs båda parters förväntningar och åtaganden samt strukturen (hur ofta ska man träffas, vart ska man träffas, förbereda agendan, m.m.).
  • Adeptens engagemang – För att mentorskapet ska förverkliga förväntningarna krävs ett aktivt och drivande arbete från adepten. Mycket av de diskussioner som förs under mötena ska realiseras eller i alla fall prövas i vardagen. Det är   adeptens ansvar att realisera de insikter mentorskapet för med sig.

Programmet varar oftast under 6-12 månader och består av 5-10 möten á 2 timmar.
Som adept erhåller du boken KAN JAG SÅ KAN DU!

Vill du veta mer om mig och mitt program är du varmt välkommen att höra av dig.

Kontakta oss