Currently browsing category

Media & Events

Föreläsning i mentorskap

Nyhet – Föreläsning om Mentorskap

Föreläsning om Mentorskap – vad är det och hur lyckas man Nelson Mandela var det, Denzel Washington har det, En mentor alltså. Idag är inte mentorskapet förbehållet de rika och medlemmarna i rotarysällskap. Idag är det ett erkänt bra redskap för alla som står inför utmaningar och förändring i livet och i …

Föreläsning - att leda generation Y

Att leda unga (90 talisterna) – ny föreläsning i vårt utbud

Föreläsning i att leda unga (90 talisterna), generation Y Med en allt större andel 90 talister på arbetsmarknaden och som arbetstagare har vi nu nått tröskeln för ”invasionen” av den nya generationens unga arbetstagare, 90 taliserna, generation Y, även kallad generation I (från Apple-eran med produkter som I-pod, I-phone, I-pad & I-mac). …