Currently browsing category

Chef & Ledarskap

Skapa gemenskap genom personalmannaskap

Jag kallar det Personalmannaskap

Återhållsamma chefer får återhållsamma medarbetare När du arbetar med din personal i avseende att nå ett bättre resultat och en ökad effektivitet behöver du ta hänsyn till en mängd saker. Det kan vara verksamhetsmål, problemlösning, informationshantering, konflikthantering men också något annat, något jag har valt att kalla personalmannaskap. Det är …

Kanomodellen för att förstå sina medarbetare

Vet du vad dina medarbetare förväntar sig av dig – Kanomodellen För att öka din medvetenhet i ämnet ”nöjda” medarbetare och tillfredsställelse är Kanomodellen till stor hjälp. Modellen utvecklades på 80 talet av Japanen Noriaki Kano. Kanomodellen illustrerar hur tillfredsställelsen hos en person, medarbetare eller kund påverkas utifrån dennes förväntningar …