Currently browsing category

Chef & Ledarskap

Effektiv som Chef, om planering

Du har inte tid att ha bråttom, planering är allt… I artikeln får du lite praktiska tips på hur du blir bättre på att hantera din dyrbara tid, och en och en annan tidstjuv. ”…Planering ökar möjligheten till framgång i nämnda områden samt ökar kvalitén på det du utför. Nedan …

Verksamhetsplanering – att tänka på

Verksamhetsplanering –  A&O Ledaregenskaper i alla ära men kan du inte förmå din verksamhet att nå uppsatta mål och leverera förväntat resultat måste du naturligtvis fråga dig varför. Många gånger ligger svaret i en undermålig verksamhetsplanering. Planera, förankra, följa upp och åtgärda är fyra fundamentala arbetsuppgifter som tillsammans ger en styrning …