Currently browsing author

Freddie Palmgren

Förändringsledning med Freddie Larsson

Förändringsledning är morgondagens nya yrkesroll

Förändringsledning – nästa stora yrkesroll För 10 år sedan förutspådde vi att yrkesrollen projektledaren skulle bli lika vanlig som konsultrollen. Idag är det en etablerad och självklar roll i västvärlden. Trots det misslyckas fortfarande många projekt. Detta kommer om några år vara ett minne blott om vi får som jag vill. …

Effektiv som Chef, om planering

Du har inte tid att ha bråttom, planering är allt… I artikeln får du lite praktiska tips på hur du blir bättre på att hantera din dyrbara tid, och en och en annan tidstjuv. ”…Planering ökar möjligheten till framgång i nämnda områden samt ökar kvalitén på det du utför. Nedan …